Wednesday, March 24

Langt vekk

Det er så mange ting som peker på et liv langt vekk.

Jeg vet ikke hva det betyr, men jeg sier skål for nye begynnelser.
Back to the drawing board.

No comments:

Post a Comment

Don't be shy, leave a comment...